Regulamin serwisu PLAY na numerze Premium 60576


Nastepujace Ogólne Warunki mają zastosowanie do produktów i usług dostarczanych za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (zwanych dalej „SMS”), GPRS oraz 3G przez „Dostawcę” (zwanego dalej „Dostawca”). Dostawcy wolno co jakiś czas dokonywać zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach bez wcześniejszego zawiadomienia. Oprócz Ogólnych Warunków, jakiekolwiek mające zastosowanie i opublikowane zasady, warunki promocyjne, wytyczne i postanowienia dotyczace usług mają również zastosowanie w odniesieniu do Państwa i Dostawcy, przy korzystaniu z Usług Dostawcy (określonych w niniejszym dokumencie). Wszystkie te wytyczne, zasady, warunki promocyjne i postanowienia bądą traktowane jako nieodłączna część niniejszych Ogólnych Warunków. Poprzez korzystanie z Usług Dostawcy, wyrażacie Państwo zgodę na to, iż będą Państwa obowiązywały niniejsze Ogólne Warunki oraz wytyczne, zasady i warunki promocyjne.

Nazwa serwisu to "PLAY"z numerem dostepowym 60576.

Koszt otrzymania jednej wiadomosci Premium z numeru 60576 SMS/MMS MT to: 5 PLN (6,15 PLN z VAT).

Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do użytkownika 5 (pięć) razy w tygodniu.

Użytkownik przystepujac do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikajacych z rodzaju zamawianego Serwisu.

Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.

W celu dezaktywowania Serwisu, należy wyslać SMS o tresci STOP PLAY, na numer 60576 (koszt za SMS wynosi 0 PLN).

Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystajacych z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane sa przez Operatora Sieci GSM.

Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłacznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiajacego lub dezaktywujacego dany Serwis.

Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów.

Reklamacje dotyczace Serwisu MT należy przesłać na adres poczty email: reklamacje@mobiltek.pl . Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby skladajacej reklamację, numer telefonu, nazwę serwisu (PLAY) oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.
Organizatorem serwisu jest Playbay BV Luchthavenweg 81, unit number 214, 5657 EA Eindhoven Holland, Zarejestrowany pod numerem 59655682